网站标志
导航菜单
当前日期时间
当前时间:
购物车
购物车中有 0 件商品 去结算 我的订单
商品搜索
商品搜索:
点评详情
发布于:2018-12-13 17:51:32  访问:3131 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Wyniki Badań Naukowych Zbiorników Betonowych
Wyniki badań zleconych Prywatnej Wyższej Szkole w Warszawie wskazują, że firmy produkują najtrwalsze i najlepiej zabezpieczone Zapach szamba w lecie z betonu w Polsce.
Badaniom poddano 24 gospodarstwa domowe. Podzielono ich na 3 grupy: tych którzy zakupili kloaka betonowe tradycyjne, dół gnilny betonowe na przydomową oczyszczalnie ścieków a zbiorniki na deszczówkę.
Przebadano wszystkie 24 z zakwalifikowanych gospodarstw domowych. W żadnym spośród nich nie zaobserwowano nieszczelności szamba betonowego. Sposób prowadzono metodą organoleptyczną - sprawdzono 20 spośród 24 zbiorników. Pozostałe 4 zostały ocenione w oparciu oświadczeń ich właścicieli.
Wyniki badań zostały zaprezentowane w Katowicach na Polskim Zjeździe Przemysłu Betonowego (IV odsłona).
Wynik badań szczelności szamb.
Eksperci budowlani stwierdzili też bezpośrednio wzorową próba zbiornika w środku, bez rys i pęknięć. Nie stwierdzono także przecieków między zbiornikiem i rurą doprowadzającą nieczystości płynne z pozornie - z gospodarstwa domowego.
Racja zbiornika betonowe sprzedawane poprzez dowolną firmę nie dają całkowitej gwarancji szczelności po wielu latach i ryzyko ich uszkodzenia leży także po stronie nabywcy szamba betonowego. Powyższe metoda nie dają gwarancji szczelności zbiornika później.
Badacze sugerują zaledwie prawidłowy zestaw według regułami sztuki budowlanej, i regularnie klarowanie zbiornika.
Powinno się zawżdy zastrzec sobie przyporządkowany równy serwisu dla naszej instalacji kanalizacyjnej - zarówno w domu, jak i rury odprowadzające w ogrodzie.
\"Wykonując suma prawidłowo, można spodziewać się braku problemów ze zbiornikiem na nieczystości poprzez wokół 20-30 lat. Naturalnie jest to możliwe poniżej warunkiem prawidłowej budowy szamba\". Racja zależy to też od gruntu na jakim pojemnik jest posadowiony a ogólnego stanu instalacji hydraulicznej w naszym domu.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
点评详情
脚注信息
Copyright (C) 2009-2010 All Rights Reserved. 电动工具商城管理系统 版权所有   沪ICP备01234567号
服务时间:周一至周日 08:30 — 20:00  全国订购及服务热线:021-98765432 
联系地址:上海市某某路某大厦20楼B座2008室   邮政编码:210000